Strona głównaOpis nieruchomościWizualizacja zagospodarowaniaDokumentyKontakt

Gubin

MAGNUM sp. j.
Teresiński i Partnerzy

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Młyńska 4

Krzysztof Jaz
Tel. 095/ 735-88-88
fax. 095/ 735-88-95
e-mail: biuro@emagnum.pl
Nieruchomość zabudowana - budynki przemysłowe, handlowe, usługowe

Stan prawny:
użytkowania wieczyste do 2089r, brak obciążeń.

Plan Zagospodarowania:
Możliwość uruchomienia nieuciążliwej produkcji: jest to zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym jest zapisane: Handel, Usługi, Budownictwo Mieszkalne

Podatek od nieruchomości:
Podatek składa się z 3 części
- Podatek od budowli - 2% wartości budowli (place, płoty itp.)
- Podatek od pow. gruntów - 0,60 zł/m2
- Podatek od pow. budynków - 14,55 zł/m2
Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały RM Gubina z dnia 23 maja 2002. Wysokość zwolnienia od podatku od nieruchomości jest uzależniona od wielkości zatrudnienia przez podatnika na umowę o pracę mieszkańców gminy Gubin o statusie miejskim po dacie poniesienia wydatków inwestycyjnych, według następujących zasad:

Wielkość zatrudnienia Wysokość zwolnienia od podatku od nieruchomości
Powyżej 5 osób 10 %
Powyżej 10 osób 30 %
Powyżej 20 osób 50 %
Powyżej 30 osób 100 %